Bratte bakke – Utgårdskilen 

Flex Bratte bakke - Utgårdskilen 

Flex Bratte bakke - Utgårdskilen 
Mandag - fredag
Bratte bakke kl 0940kl 1050kl 1210
Utgårdskilen
Bratte bakke kl 1018kl 1128kl 1238
Bestilling senest 1 time før linjens avgangstidspunkt.